Принципи корпоративного управління

Керівництво

Рада Директорів
формує стратегічну
місію компанії
та відповідає за її втілення

Автономність Голови та Головного виконавчого директора
розмежування відповідальності між дорадчою та управлінською групами

Незалежні Директори
виконують консультативну функцію та беруть участь у формуванні стратегії розвитку компанії

Ефективність

Незалежність
рівна кількість виконавчих і незалежних директорів, що виключає можливість отримання приорітету при
прийнятті рішень окремими особами чи групами зацікавлених осіб

Особиста участь
всі директори зобов’язуються
приділяти достатньо часу
компанії задля
ефективного виконання
обов’язків

Прозора процедура вибору та призначення на посаду,
що стимулює нових керівників
покращувати та
розвивати свої
навички та знання

Оцінка продуктивності
щорічний аналіз
продуктивності компанії
в цілому, комітетів
та директорів

Регулярні перевибори Директорів
забезпечують безперервну успішну діяльність компанії, планове і поступове оновлення Ради Директорів

Винагорода

Справедлива процедура оцінювання
формальна процедура для розробки політики в галузі винагороди керівників і для фіксації пакетів
винагород окремих директорів

 

 

Ринковий рівень винагороди
достатній для залучення та утримання зацікавленості директорів

 

Підзвітність і аудит

Фінансова звітність
збалансована і зрозуміла оцінка становища та перспектив компанії

 

Внутрішній контроль
ефективна система захисту інвестицій акціонерів та активів компанії

 

Комітет з аудиту та
залучення незалежних аудиторів

прозорі умови розгляду фінансової звітності та принципів внутрішнього контролю