Підприємства Burisma Group забезпечують сільські школи необхідним новим обладнанням

12 вересня 2018

Середньостатистична сільська школа сьогодні набагато перевершує себе в минулому. Раніше часто не вистачало підручників, батьки учнів були змушені шукати книги, багато купувати за власні кошти. А парти в таких школах і інші меблі не мінялися з середини минулого століття.

Сьогодні ситуація змінюється – у чому вони не поступаються міським навчальним закладам. Чималу роль у цьому зіграли місцеві благодійники, які вклали фінанси в розвиток шкіл. Це окремі інвестори або цілі компанії, які діють самостійно або спільно з сільрадою.

Поліпшення інфраструктури села Караван Харківського району сприяє група компаній Burisma. Раніше їх підприємства вже допомогли селу Караван з освітленням, а на початку вересня зробили цінний подарунок місцевій школі.

“До нас звернулася місцева громадська організація з проханням допомогти загальноосвітній школі. Ми в цьому плані невідмовні – купуємо все, що потрібно. Так як з нового навчального року першокласники вже навчаються за новою програмою, їм потрібні новітні технології”, – розповів представник компанії Дмитро Фесенко.

“Нова українська школа” буде орієнтуватися не на знання, а на навички та вміння. Першокласників будуть навчати з застосуванням новітніх методик, використовуючи всю доступну техніку. З цим і допомогла “Перша українська нафтогазова компанія”, яка входить в Group Burisma. Підприємство придбало Smart TV, а представник компанії Дмитро Фесенко вручив його на святі Першого дзвоника. Цей подарунок допоможе у навчальному процесі, переконані вчителі:

“Ми вдячні за таку допомогу компанії і раді співпраці! Для багатьох телевізор асоціюється насамперед із мультфільмами. Однак його можна якісно використовувати і в навчальному процесі. Зараз існує величезна безліч документальних фільмів і мультиплікація, які будуть корисні учням. Ми будемо щосили використовувати Smart TV, на всіх можливих уроках”.

В захваті від подарунка і директор школи Оксана Поклонська. Також вона розраховує на продовження співпраці між навчальним закладом і газодобувної компанією:

“Це співпраця виявилася для нас дуже приємним. Ми вдячні за такий цінний подарунок. Тепер навчання значно покращиться, як для вчителів так і для учнів”.

Компанії Burisma Group переживають за майбутнє дітей і хочуть, щоб нове покоління розвивалося за допомогою новітніх технологій. Ще один хороший приклад – допомога газодобувної групи школі в селі Олексіївка в Краснокутському районі Харківської області.

“Наша компанія зробила свій внесок у розвиток української школи. Тож від усієї душі і з найкращими побажаннями від групи компаній Burisma ми подарували сучасну оргтехніку для школи, а також набори для найменших учнів – першокласників, щоб їм добре навчалося. . У зв’язку з реформами в системі освіти, кожен клас повинен бути забезпечений комп’ютерною технікою. Ми дуже вдячні Burisma Group за теплі привітання і подарунки”.

У цьому році до соціальних проектів Burisma Group додався проект підтримки талановитих дітей. Влітку група компаній стала меценатом 16-го Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю “Чорноморські Ігри – 2018” у Скадовську. Компанія підтримує енергію українського голосу і тому нагородила спеціальною премією авторів кращої української авторської дитячої пісні.

Підтримка дітей та молоді є важливою частиною масштабної програми корпоративної соціальної відповідальності. Тому операційні компанії Burisma Group не тільки відновлюють дороги, школи, дитячі майданчики, але й допомагають дітям з особливими потребами. Це була наша мрія. Нам допомогли обладнати кабінет водолікування, нам допомогли придбати дорогу гідромасажну ванну, яка необхідна нашим діткам з особливими потребами для лікування захворювань нервової системи та опорно-рухової системи. Ми також оновили наш “колісний минипарк” – коляски для грудних діток”, – розповідає Тетяна Лимар, головний лікар Київського міського будинку дитини імені М. М. Городецького.

В регіонах кошти від виплачуваної ренти газовидобувними компаніями йдуть на облаштування, переобладнання і модернізацію навчальних закладів, всебічно допомагають розвитку молодого покоління. Компанії Burisma Group дбають, щоб Україна була не тільки повністю забезпечена власним газом, але і виростила нові талановиті покоління українців.

“We were asked to help a secondary school. We have been continuously providing assistance and getting what is required. Starting this year, the first-graders are going to study based on a new program, so they will be needing latest technologies”, noted the company representative Dmytro Fesenko.

"The new Ukrainian school" will focus on skills and abilities, rather than knowledge. The first-graders will be taught using latest techniques and equipment available. The First Ukrainian Petroleum Company, a part of Burisma Group, made it happen. The company purchased a Smart TV, and its representative Dmytro Fesenko gave it away on the first day of school. Teachers believe that this gift will aid the learning process:

"We are grateful for all the help we are getting and are happy to work together! Many associate TV with cartoons, however, it can be put to good use throughout the learning process. There are a great many documentaries and animation films that can be useful to pupils. We will be able to use the Smart TV at all classes".

The school principal Oksana Poklonska is also excited about the gift. She is hoping that the cooperation between school and the company continues:

"We enjoyed working together a lot. We are grateful to the company for such a valuable gift. The learning process will surely improve for both teachers and pupils."

Burisma Group is very concerned about the future of kids and wants the new generation to develop using latest technologies. Another good example is the assistance the company is providing for the village of Alekseevka in the Krasnokutskyi district of the Kharkiv region.

“Our company has contributed to the development of the Ukrainian school. From the bottom of our hearts and with best wishes from Burisma Group, we have presented the school with modern equipment, as well as school sets for the first-graders. We will continue to assist in the development of rural infrastructure”, says Hryhoryi Sushko, Chief Engineer at System Oil Engineering (part of Burisma Group).

Alyona Zhelnovach, the principal of Alekseevka school, says:

“Today, we received September 1 greetings from Burisma together with a great gift - modern tech equipment that our school requires. In view of the education reforms taking place today, each class has to be equipped with computer technology. We are very grateful to Burisma Group for their warm greetings and generous gifts”.

This year, Burisma Group extended its social project portfolio to include a project proving support for talented children. In summer, the Group became a patron of the 16th All-Ukrainian Charitable Children's Festival "Black Sea Games-2018" in Skadovsk. As the Group supports the energy of the Ukrainian song, it founded and awarded a special prize to the authors of the best Ukrainian children's song.

Support for children and young people is a significant part of the Group’s large-scale corporate social responsibility program. Burisma not only mends roads, schools, playgrounds, but places emphasis on providing assistance for children with special needs. Thanks to Burisma, several orphanages fully renovated their facilities.

We contacted Burisma Group asking for assistance. We have dreamed, but never hoped to gain such a friend in the face of the company. The Group helped us equip the water cure room, get an expensive hydro massage bath, which helps our children with special needs treat nervous and musculoskeletal system diseases. We also updated our "wheel minipark" with baby carriages, says Tetiana Lymar, Chief Medical Officer at the Kyiv City Child Care Center named after M.M. Horodetskyi.

In regions, the money from rent payments made by gas producers goes for refurbishment and modernization of educational institutions, which then contributes into inclusive development of young generation. Burisma Group remains committed to ensuring that Ukraine is not only equipped with its own gas, but also has new generations of talented Ukrainians.

" target="_blank">